УСПЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ

В последния доклад на Световната педагогическа асоциация и SRI International се обособиха  десет модела на преподаване, които се смятат за изключително успешни, но все още не са на 100% приложими в голяма част от учебните заведения. Това са:

  1. Учене в неформална среда

Препоръки:

  • Задайте темата в класната стая
  • Надградете практически знания във външна среда
  • Обобщете в клас – изводи
  • Оставете на учениците нещо за спомен
  1. Учене чрез аргументация

Препоръки:

  • Предизвиквайте отворени въпроси
  • Обсъждайте
  • Оставете ги те да разработят модели за обсъждане
  • Научете ги да слушат активно
  1. Инцидентно учене

Препоръки:

  • Използвайте всяка среда като база за учене (GSM, Google)
  • Инициирайте дейности (случайно)
  • Търсете практическото приложение
  1. Изследователски базирано учене

Цел: да се предизвика любопитство
Препоръки:

  • Идентифицирайте групи по интереси като възможности и капацитет
  • Създайте им логическа рамка
  • Накарайте ги сами да изградят логически рамки
  1. “Процесорно” учене

Цел – да се структурират проблеми
Препоръки:

  • Разбиват се проблемите на по-малки и се решават стъпково – разлагане
  • Разпознаване на образи- минал опит – проучване
  • Изключват се маловажни детайли – абстракция
  • Изгражда се логическа рамка и математически модели от “0” и “1” – алгоритъм
  • Изчистване на грешки
  1. Учене чрез правене на наука

Цел – да се предизвика интерес
Препоръки:

  • Изнася се специализирана техника на отдалечено място – лаборатории
  • Създава се режим на последователност на посещения – отговорност
  • Апарати, камери, телескопи и др. –  умения за ползване
  • Систематизиране на данни – Изчисляване на достижения
  • Изводи
  1. Учене чрез игри (тренингови методи)

Цел – да се влезе в роля
Препоръки:

  • Запознайте групата – игра
  • Съберете очаквание – игра
  • Развийте групата – казус
  • Направете изводи –  дискусия
  • Систематизирайте резултати – визуални табла
  • Затворете групата –  изводи
  1. Адаптивна техника на учене

Цел – да не се губи интерес в напредналите ученици
Препоръки:

  • Идентифицирайте нивата на учениците като знания – позициониране
  • Създайте казуси според възможности – работа по групи
  • Изменете скоростта на въвеждане на нови знания – допълнителни модули
  • Центрове за взаимопомощ –  неформални клубове
  • Използвайте новите технологии – интернет
  1. Учене с техники за мотивация

Цел – да се предизвика емоция
Препоръки:

  • Използвайте техники за мотивация чрез социална и емоционална интелигентност.
  • Създайте положителна среда – хумор, полож. провокатори
  • Изградете доверие – бъдете справедливи
  • Бъдете резонансен лидер – последователи
  • Проявете внимателност –  ролята на родителите
  • Идентифицирайте рискове – управление на риска
  • Създайте среда „положителна институция“
  1. Техника “Стелт”

Цел – да се събират данни и получат обратни връзки
Препоръка:

  • Създайте канали за обратна връзка – ниво достижения
  • Изберете подходяща форма – тестове, шаблони за оценка
  • Заявете техниката на оценка предварително
  • Проявете внимателност –  не подценявайте ролята на стреса
  • Търсете разбиране

 

http://setmodels.net/