Мисия и визия

Мисия: Обединение на професионалисти от различни области на предучилищното и училищно образование, висшето образование и науката за подкрепа на доказани и утвърдени образователни лидери с цел постигане ново разбиране на процесите на преподаване, възпитание и обучение

Визия: Лидерството е процес, който създава последователи и ги кара да искат да постигнат предварително зададените организационни цели. Членовете на Асоциация Образователно лидерство извършват този процес чрез прилагане на качества като морални ценности и убеждения, характер, професионални знания и умения за повлияване с разнообразни средства на институциите в посока развиване и прилагане на образователните политики, насочени към подобряване капацитета на образователните институции, така че да подготвят младите хора за активно участие в обществения живот за устойчиво развитие.