Модел за мотивиране и задържане в училище на ученици 5 – 8 клас

В рамките на проектната дейност на Асоциация Образователно лидерство за 2014-2015 година членовете на АОЛ  Петър Зарев и Анелия Андреева подкрепиха и участваха като експерти  в успешно приключилия проект „Музиката може“ на 2-ро ОУ Даскал Димитри – гр. Кюстендил,  финансиран по КП  33.13-2014 на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката.

вдъхновение

Проектът създаде и апробира Модел за мотивиране на ученици за задържане в училище чрез кариерно ориентиране в областта на музикалните изкуства, в рамките на който направи проучване и анализ на нагласите на децата  и учениците на възраст 10-14 години, изготви  анализ за спецификите на ромския етнос и особеностите на мотивацията на децата за учене и проведе родителска среща за информиране и мотивиране на родителите на деца в риск от отпадане. (Виж  докладите в рубриката Статии и доклади)

Като се съобразиха с направените проучвания младите музиканти Христо Рачев и Явор Топчиев от SOUND NINJA MUSIC ACADEMY http://artsforumbg.com създадоха специален Курс за дигитална музика, в рамките на който децата придобиха знания и практически умения в  модулите:

Музикален Софтуер

  • Ползване на компютърни англоезични програми за създаване и представяне на съвременни музикални произведения в стиловете поп, денс, хип хоп, електронна музика
  • Композиция, аранжимент, подредба

Звукозапис и звукообработка

  • Звукозапис от разнообразни източници – хора, предмети, природни звуци
  • Обработка на звука

DJ-инг и представяне на собствена музика

  • Сценично поведение
  • Работа със специализирана техника

Кариерно ориентиране

  • Запознаване с професиите, свързани с музика
  • Мотивиране за кариерно развитие в областта  на музикалните изкуства

Участниците в курса – 22 ученици от 5 до 8 клас бяха подбрани след проведено прослушване на 120 ученика и преминаха през  18 седмично обучение. (снимки)

В края на проекта „Музиката може“ учениците представиха пред родителите, учителите и гости от град Кюстендил завършените си музикални композиции, като споделиха опита си по време на обучението.  По време на събитието пред 240 гости участниците в проекта популяризираха методологията за задържане на децата в училище чрез извън класни дейности в съвременни форми на музикалното творчество. Получените основни музикални познания от децата от ромския етнос и публикуването на техни произведения в музикалните мрежи мотивира родителите от общността да се идентифицират с успяващите хора, развива стремеж да подкрепят децата си да ходят на училище и да развиват склоността им към музиката. Училищната общност на гр. Кюстендил получи добра практика за работа с ромските деца чрез акцентиране на техните традиции, бит и природни наклонности.

 

торта за любимите учители